Vakfımız 1123 Yılında Kurulmuş Bir yardımlaşma vakfıdır. Faaliyetlerini gizli ve hızlı bir şekilde sürdürmekte Kurucumuz olan Hacı Maksut Bey bin Osman tarafından kurulup günümüze kadar sürekli yardımları hala sürdürmektedir.

Doğancızade İnsani Yardım Vakfı; 
bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1123 yılından bu yana çalışmaktadır.

Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.
Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.